जिल्हाधिकारी कार्यालय (नगर परिषद राज्यस्तरीय सवंर्ग), यवतमाळ - पदभरती 2016

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 30-May-2016 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

-->
भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय (नगर परिषद राज्यस्तरीय सवंर्ग), यवतमाळ, रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 16-May-2016 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन - SBI Online

16-May-2016


3

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

16-May-2016

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 अभियांत्रीकी सेवा (स्थापत्य) (श्रेणी-क) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 अभियांत्रीकी सेवा (विद्युत) (श्रेणी-क) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
3 अभियांत्रीकी सेवा (संगणक) (श्रेणी-क) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
4 जलदाय पाणी पुरवठा व् स्वच्छता अभि. सेवा (श्रेणी-क) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
5 लेखा व् लेखा परिक्षण सेवा (श्रेणी-क) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
6 अग्निशमन सेवा (श्रेणी-क-2) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
7 कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा (श्रेणी-क-2) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers, however we strongly recommend using Internet Explorer. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@collytl.applyjobz.com with details.