जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ - पदभरती 2015

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 14-Dec-2015 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

पात्र - अपात्र उमेदवारांच्या याद्या

तलाठी लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र

महत्वाची सूचना: मुदतवाढ

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ, (तलाठी) रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 27-Nov-2015 View Details
2 जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ, (तलाठी - अनुसूचित क्षेत्र) रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 27-Nov-2015 View Details

3

परीक्षा शुल्क बँक चलन - SBI Online

27-Nov-2015


4

परीक्षा शुल्क बँक चलन

27-Nov-2015


5

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

27-Nov-2015

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 तलाठी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 तलाठी (अनुसूचित क्षेत्र) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers, however we strongly recommend using Internet Explorer. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@collytl.applyjobz.com with details.